Italian Festival DK

Festival Italiano

"Festival Italiano", den italienske festival, starter den 31. maj og slutter den 26. juni 2010. Festivalen er et samarbejde mellem alle italienske virksomheder i Danmark, herunder den Italienske Ambassade, Den Italienske Stats Udenrigshandelsinstitut (ICE), det Italienske Kulturinstitut og Den Italienske Stats Turistbureau (ENIT) for Nordeuropa.
Italia Much More

Konkurrencen er slut

Vores sponsorer

Vores Vindere

Premi danesi

Regler for at deltage i konkurrencen

Regler for at deltage i konkurrencen

1. Hvornår? Konkurrencen starter kl. 00.01 den 31. maj 2010 og løber frem til kl. 24.00 den 19. juni 2010.

2. Gevinster? Deltagere i konkurrencen har mulighed for at vinde en af præmierne, som præsenteres i feltet til højre.

NB! Flyrejse eller anden transport indgår ikke i præmien.

3. Hvordan? For at deltage skal

du registrere dig på denne hjemmeside ved at udfylde registreringsskemaet. Hvis oplysningerne er ufuldstændige eller fejlagtige, er det ikke muligt at deltage i konkurrencen, og man har dermed ingen ret til gevinst. Såfremt man afgiver forkert kontaktinformation, som medfører, at personens identitet ikke kan fastslås, udelukkes man straks fra konkurrencen.

4. Samtidig med registreringsskemaet præsenteres konkurrencens gevinster.

5. Hvem kan deltage? Alle som er fyldt 18 år og er permanent bosiddende i Danmark.

6. Hver deltager kan kun vinde én præmie, og hver deltager må kun indsende ét bidrag.

7. Konkurrencen? Når du har udfyldt registreringsskemaet og registreret dig, vises et vindue, hvor du skal beskrive (på højst 25 linjer) dine tanker om en rejse til Italien, enten en du allerede har været på, eller en du drømmer om.

8. Har jeg vundet? Vinderne vil blive kontaktet via e-mail af Den Italienske Stats Turistbureau (ENIT) senest kl. 24.00 den 30. juni 2010, med præsentation af hvilken gevinst man har vundet. Vinderen bedes samtidig kontakte den aktuelle gevinsts sponsor snarest muligt for at aftale tidspunktet for indløsning af gevinsten.

9. Deltagere i konkurrencen accepterer - hvis man har vundet - at få sit navn og konkurrencebidrag offentliggjort på denne hjemmeside.

10.  Vinderne udpeges af ENIT - Den Italienske Stats Turistbureau efter bedømmelse af indsendte bidrag, og der kan ikke stilles spørgsmålstegn ved valg af vindere.

11. Vinderne kan ikke bede om justering af gevinsten (helt eller delvist), og gevinsten kan ikke erstattes med kontanter, tilgodebeviser eller lignende.

12. Gevinsterne garanteres direkte af konkurrencens sponsorer. Der kan ikke kræves erstatning af ENIT - Den Italienske Stats Turistbureau.

13. Det er gratis at deltage i konkurrencen, bortset fra den individuelle omkostning til internetopkobling.

14. Konkurrencedeltagere forpligter sig til at læse og acceptere samtlige vilkår, som er præsenteret her, samt øvrig information, som gives på hjemmesiden. Klager, som er baseret på mangelfuldt kendskab til konkurrencens præsenterede regler og klausuler, vil derfor ikke blive accepteret. 

 

Page Footer Danese

ENIT – Den Italienske Stats Turistbureau – Box 14040 – SE-104 40 Stockholm – tlf +46 (0)8 545 68 330 – fax +46 (0)8 545 68 348/349 – stockholm@enit.it